Chào cả nhà,


Mẹ Bi có một câu hỏi này, thắc mắc mấy hôm nay rồi. Con gái 25 tháng mấy bữa nay đi tiểu lại có vẻ thót bụng lại như kiểu rặn nhưng không giống rặn khi ị. Theo dõi mình thấy nước tiểu vẫn trong, tè vẫn nhiều và tần suất vẫn bình thường như trước kia. Lạ một cái là trước đó đâu có thót bụng lại như vậy. Lại thấy lo lo nhỡ liên quan gì đến thận thì chết. Bé vẫn nghịch và ăn uống bình thường .Thế là sao các mẹ nhỉ, có ai có kinh nghiệm gì vụ này không chỉ mẹ cháu cái. Đa tạ, đa tạ.