Bé của mình lúc trước ít ốm vặt lắm, từ 18 tháng trở đi (đến giờ là 20 tháng) lại hay sổ mũi, ho, cứ khoảng 2,3 tuần lại bị 1 lần, uống thuốc chừng 1 tuần thì hết, nhưng sau đó lại bị. Không biết tại thời tiết hay lứa tuổi này bé thường bị như vậy. Các bạn có con bị như thế không? :rolleyes: