Mình không hiểu sao con nhà mình 22 tháng tuổi mà đã có tóc trắng. Cứ khoảng 2 tháng lại có 1-2 sợi tóc trắng. Mình nhổ được 3 sợi rồi, chưa kể là ở nhà bà nội cũng có lúc nhổ. Có ai biết vụ này ko đấy, tư vấn cho mình với.