Cu Hiếu nhà mình hồi này rất hay có giun kim, làm cu cậu rất khó chịu luôn đòi mẹ phải bắt mấy con kim kim hư đốn Loading interface... . Mình rất ngạc nhiên là vừa mới tẩy giun cho bé rồi mà sao vẫn thây kim kim xuất hiện Loading interface... ??


Mẹ chồng mình nói là ở cái tuổi 4,5 này trẻ nào cũng thường bị như vậy, thuốc khó mà diệt nổi.


Có bé nào bị giống cu Hiếu nhà mình không hả các mẹ ơi , chỉ cho mình cách điều trị với ????