Con tôi bị bệnh nước mắt sống (mi mắt thường ướt, không khô). Ai biết giúp tôi với!!!