Than ôi, bao kế hoạch định đi chơi xa nhân 4 ngày nghỉ nay còn đâu... Bi nhà mình sốt xình xịch hai ngày rồi, hôm qua đi khám BS bảo là bị viêm loét họng, bôi Zytee. Mình chưa có kinh nghiệm gì về vụ loét này cả, chỉ biết về viêm họng thôi. Có ai đã gặp trường hợp này chưa? Chỉ cho mình ít kinh nghiệm chăm sóc bé với. Bây giờ ăn cái gì cũng nôn chắc là do đau quá. Đã còi lại càng còi thêm :(