Giúp em với Bé nhà em bị trắng lưỡi (đoạn trong của lưỡi) Mọi người chê mẹ kg biết giữ vệ sinh cho bé nhưng em thường vệ sinh miệng cho bé ngày 3 lần trong đó 2 lần rà lưỡi bằng nước muối sinh lý, 1lan rà bằng thuốc. Truoc đây rà Denicol, Daktarin mà vẫn kg hết. mẹ nào có kinh nghiệm giúp mình với.