Các mẹ ơi,bé nhà em ngày trước đi xe không bị say đâu.Hom tết về quê xa quá(tận trong Vinh) bị say tàu,thế là từ đấy cứ đi ô tô cũng bị say.Em muốn về quê nhưng nghĩ đến chuyện con bị say xe lai không muốn về nữa.Cac mẹ có biết làm thế nào để cho bé khỏi bị say không?Thường là khi lên xe,con em ngủ cho đến khi gần về tới nơi tỉnh dậy mới bị.Co hôm về tới trước cửa nhà nôn ra hết.