Bé nhà mình có một cục ở lợi trên, hôm qua con sốt tiện thể đi khám hỏi bác sỹ bác bảo bé bị dò tủy răng cửa hàm trên, giờ phải ra bác sỹ răng để có thể sẽ phải nhổ cái răng đó đi mà bé mới gần 4 tuổi. Có ai biết cái này là cái gì không và điều trị như thế nào chỉ mẹ cháu với sợ quá