Con mình bị nổi mụn đỏ, có mủ ở mông. Mình nên làm thế nào cho hết! Nhờ các mẹ tư vấn giúp.