Bé Sóc nhà meocon bị nhiệt lưỡi, có mẹ nào biết chỉ giúp có thể cho bé uống gì cho đỡ nhiệt không nhé.