Bé nhà mình tập đi, vì đi chưa vững nên ngã lung tung, mà lúc nào cũng có người đi theo đỡ, nhưng bé đi nhanh quá nhiều khi không kịp đỡ.


Mấy tuần trước ngã lõm cả trán, mãi không thấy hết. Mình phải làm sao đây, vết lõm có tự hết đi không?