Không hiểu vì sao Minh cò nhà em hay bị nổi mụn đỏ trông như con rôm nhưng mà khi tắm mới bị các mẹ a. Có cách nào giúp em với :rolleyes: