Các chị giúp dùm với. Bé nhà mình 4 bữa nay ho quá chừng. Ho mà có cảm giác có đàm trong cổ họng vậy đó. Tại mình thấy bé ho, rồi ráng gặng ho, rồi khò khè. Ho hầu như suốt đêm vậy đó, mà thấy thương lắm. Mình đã cho bé uống nước đâm từ rau tần dài lá, dùng rau này nấu cháo cho bé, hay cho bé uống nước tắc chưng mà bé vẫn không hết. Cũng đã đi bs rồi. Các chị có cách nào giúp với chứ để bé ho như vầy thương quá...