Xin giúp đỡ, anh có kinh nghiệm và cách trị xin mách giùm.