Cháu mình 6 tuổi, cả đêm qua khóc ầm mỹ kêu đau đầu và có cục trong đầu. Chị mình định cho nó đi chụp điện não, mình lo quá vì thấy rằng điện não với trẻ nhỏ là o tốt nhưng tìm khắp cả trang sức khoẻ rồi mà o thấy kinh nghiệm gì về bệnh đó cả.


Mẹ nào biết giúp mình với