Các mẹ cho mình xin kinh nghiệm chữa chân vòng kiềng cho bé trai nhà mình. Bé được 5 tuổi rồi, mà đoạn chân dưới gối đi cứ cong cong, không thẳng được. Dáng đi rất xấu. Có cách nào để nắn chân không các mẹ. Mình ở SG.