Mình bị chẩn đoán BTĐa năng, từ tháng 7 đến giờ mình chưa có kinh. Mình có theo 1 bà bác sĩ ở Hải Phòng bà bảo uống Cao ích mẫu và thuốc điều kinh bổ huyết để mau có kinh. Mình đã thực hiện nhưng chỉ thấy nóng , mặt mọc đầy mụn chứng cá bọc, to gây nhức.Có mẹ nào từng uống Cao ích mẫu và Hoàn Sắc Xuân( thực phẩm chức năng của Công ty THHH DP&TM Phương Đông) Mình thấy có tem chống giả nhưng mà bây giờ loạn quá chẳng biết ntn? Có ai đã từng uống cái này và bị như mình chưa?