Xin chào cả nhà số là mình sắp trồng răng mà có bà con họ hàng nhiều người trông răng rồi có cho kinh nghiệm mà không chuyên môn lắm. Vậy ae nào có kinh nghiệm tư vấn giúp mình với. HELP ME .

  • phương pháp mài bắc cầu răng :
    • Có ảnh hưởng đến các răng còn lại
    • Có bị thối miệng không
  • Phương pháp cấy răng implant
    • Nó có ảnh hưởng đến dây thần kinh không
  • Chốt lại cho mình hỏi thêm, nên chọn phương án nào ạ ( 28 tuổi )