Bạn e bị bệnh cường giáp mà h e muốn tìm quả bình bÁt xanh về chưa bệnh thì e tìm ở đâu ạ. E ở thủ đức ra mấy chợ lớn hỏi mà k có. Mong ac chỉ hộ e vs