Các mẹ cho E hỏi là ở Bắc Ninh có địa chỉ nào chữa bệnh lậu không ạ