Em đã trị bệnh viêm xoang mũi nhiều năm này, đi chữa rất nhiều nơi và sử dụng nhiều loại thuốc nhưng vẫn không khỏi. Xin các mẹ chia sẻ với em Kinh nghiệm loại thuốc hoặc thầy thuốc nào, có thể chữa khỏi bệnh viêm xoang mà các mẹ đã từng đi chữa.