Mình mới đi khám bệnh trĩ thì được bs tư vấn là trĩ nội chưa đến mức độ phải mổ, và cho than thuốc là Daflavon + Proctolog (đặt hậu môn). Theo mình biết thì khi bs nói không cần mổ nghĩa là trĩ nội dưới cấp 3. Và mình search được có loại thuốc An Trĩ Vương có thể trị dứt được trĩ nội < cấp 3. Các anh chị ở đây có ai từng dùng thuốc An Trĩ Vương chưa có thể chia sẻ vài dòng được không ?


Nếu thật sự An Trĩ Vương có hiệu quả vậy thì mình định dùng An Trĩ Vương thay cho Daflavon.


Cám ơn các anh chị :)