Theo lời khuyên của các chuyên gia, muốn biết tinh trùng của mình có yếu và thiếu hay không thì cách đơn giản nhất là bạn có thể đến các bệnh viện hoặc phòng xét nghiệm để làm tinh dịch đồ.


Khi làm xét nghiệm tinh dịch thì chỉ số bình thường của tinh trùng là: khối lượng mỗi lần xuất tinh từ 2 - 5ml và mật độ tinh trùng trung bình là 60 - 80 triệu/ml, đồng thời độ di động >75% trong đó di động nhanh >25% còn hình thái bình thường >30% , có dưới 1 triệu bạch cầu trong 1ml tinh dịch không có hồng cầu. Tinh trùng được đếm và tính trên đơn vị 1ml tinh dịch. Trong mỗi lần xuất tinh thì lượng tinh dịch không đủ 2ml và mật độ tinh trùng ít hơn 20 triệu/ml hay 25% độ di động ít