Dạo này lại hot dịch vụ Tế bào gốc, các mẹ có ai đã từng sử dụng truyền TBG rồi cho em xin kinh nghiệm với ạ