Bạn có thể trở thành người sơ cấp cứu?


Hầu hết mọi người đều có thể thực hiện việc sơ cấp cứu cho người thân và những người xung quanh một cách hiệu quả theo sự hướng dẫn của cuốn sách này. Trước đây khái niệm "người sơ cấp cứu thường dùng chỉ những người đã trải qua các khóa học về lý thuyết, thực hành và đã qua kiểm tra tay nghề sơ cấp cứu, có nghĩa là những người đang làm công tác y tế tại các trạm xá hay trung tâm cấp cứu hoặc bệnh viện. Nhưng cuộc sống luôn phong phú và luôn có những biến cố bất ngờ, tai nạn hay sự cố có thể xảy đến bất cứ lúc nào cho dù ngay cả những lúc bạn nghĩ là an toàn nhất.


Các bạn có thể download tài liệu này tại đây:


http://thuvienso1.com/kien-thuc/kien-thuc-pho-thong/y-h%E1%BB%8Dc-suc-khoe/ebook-tai-lieu-so-cap-cuu