mấy anh chị cho em hỏi phuơng pháp đốt điện sinh lý chữa tại bệnh viện thống nhất và bệnh viện nguyễn trãi nơi nào tốt hơn