Vẫn biết trong cuộc sống gia đình khó mà tránh khỏi những va chạm dù nhỏ hay lớn, nhưng từ nay chúng ta nên cố gắng kiềm chế nếu không muốn cả hai sẽ suy tim, đột quỵ........


http://vietq.vn/tang-nguy-co-dau-tim-vi-tranh-cai-voi-ban-doi-d37073.html