Mình lập ra topic này để những mẹ nào có người thân sắp phải phẫu thuật có thể chia sẻ những hiều biết cũng như kinh nghiệm của mình. Hiện mình là bác sỹ chuyên về gây mê và hồi sức và mình có thể chia sẻ với các mẹ những vấn đề xung quang cuộc mổ và đặc biệt về gây mê và hồi sức trước trong và sau mổ!