Mọi người oi cho e hỏi tí à. Thầy Cao Văn A ở Phú Yên có bài thuốc chữa khỏi hoàn toàn viên họng mãn tính,vậy bài thuốc đó có hiệu quả không à.Mong mọi người chỉ giúp e à