Mình đang tìm mấy món ăn có tác dụng chữa bệnh, cụ thể là bệnh táo bón đó. :">. Mẹ nào biết mách mình với đi, cứu nguy cho cả nhà mình.