các chị cho em hỏi với. e năm nay 21 tuổi, kinh nguyệt tháng nào cũng đều nhưng chu kỳ thì không đều tháng 28 ngày, tháng 34 ngày, tháng 31 ngày.. và thương bị kéo dài 6,7 ngày mới hết sạch sẽ. e bị không nhiều nhưng nó "dây dưa" ra như thế. không b bị làm sao, e định uống cao ích mẫu hoặc hoàng phụ khang. các chị tu vấn cho e xem làm thế nào để đều kinh và chỉ bị 3,4 ngày như những người khác với ạh... e cảm ơn trứoc ạh