Các bác ơi, chả là lợi em đang bị đau. Đau sưng lên luôn ý. Lang thang đọc bài này Viêm lợi và biểu hiện của nó mới biết mình có biểu hiện của Viêm lợi. Có ai bị như em không? em đang ngồi và lo sợ những hậu quả do nó gây ra ạ. Help meeee