Hôm nay bibi được 7 tháng 14 ngày rùi mà mẹ bibi vẫn chưa thấy kinh nguyệt j sất....... Mẹ bibi bắt đầu thấy lo rùi đây nè. Các bác, các cô ở cơ quan mẹ bibi có nói nhiều lắm thì sau 6 tháng là kinh nguyệt trở lại bình thường à.... vậy mà........ . Không biết "kỳ san" mà quay lại chậm như vậy có sao không hả các mẹ bibi?