Mình xin hỏi ý kiến của mọi người (đặc biệt là các bạn nữ) là kích thước dương vật như thế nào là đủ. Mình sắp lấy vợ rồi nhưng không biết chuyện này có ảnh hưởng gì tới hạnh phúc trong hôn nhân ko.