Cho e hỏi thời gian gần đây e cứ bị ngứa ở những chỗ thít, như là cạp quần, áo ngực, có ai bị thế ko ạ, ngứa như ngứa máu ấy, e khó chịu lắm, mọi ng giúp e với