Các mẹ ơi, em sáng nay dậy tự dưng thấy mình bị xưng mắt, đau mắt như kiểu bị mắt đỏ hay lẹo ý lại thêm cái mụn mọc giáp gần trong mắt nhắp vướng và khó quá :( không biết do em lây anh cùng công ty hay là do tối qua em khóc nên thế nữa :( các mẹ giúp em với? em phải làm sao đây :( e khó chịu lắm, mắt k mở được, em k thể ngồi máy tính làm việc được :((