Có anh chị nào biết ở HN chỗ nào xét nghiệm bệnh thủy đậu thì chỉ giúp em với ạ.


Mod ơi, nêu em có gửi bài viết sai chỗ thì nhờ mod chuyển giúp em với.