Mình vừa mổ u xơ tử cung bằng phương pháp bóc tách nghe nói dễ bị mọc lại sợ quá có ai biết rõ hơn cho mình biết với