Em vừa sinh con được 7 tháng(sinh mổ), hiện tại vẫn chưa thấy kinh trở lại, em cũng tham khảo 1 số biện pháp tránh thai trong đó có BP đặt vòng. Vậy em băn khoăn trường hợp như của em đã đặt vòng được chưa và có mẹ nào đã đặt vòng truyền lại cho em chút kinh nghiệm? Thanks!