Bộ Y tế: Phát hiện ổ dịch bệnh rubella tại tỉnh Bình Dương
Theo thông tin từ Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), tại Công ty WANEK, khu công nghiệp Mỹ Phước, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương đã xuất hiện ổ dịch bệnh rubella với 29 trường hợp xét nghiệm dương tính. Xem chi tiết tại đây