Các chị cho em biết một số thông tin về Dạ dầy Nhím với :1 - Cách nhận biết thật giả .2 - Cách sử dụng .3 - Giá cả thế nào .4 - Chữa đựoc những Bệnh gì .Cảm ơn chị em cho ý kiến .