Đang có cô làm cùng cơ quan giới thiệu dùng sản phẩm Nấm Linh chi dạng nước rất tốt, nghe nói nó là dạng thực phẩm chức năng nên dùng an toàn không có tác dụng phụ, nhưng mình chưa dùng thực phẩm chức năng bao giờ nên muốn tham khảo ý kiến các bạn xem đã có ai chuột bạch chưa và kết quả thế nào?