Các chị cho E hỏi là nếu đang có E bé mà bị nóng trong thì uống caí gì cho lành ạ.E ăn rau diếp cá có đựoc không?