em bị bệnh chàm ở môi , có mẹ nào biết cách trị không xin chỉ giúp e với ạ !