các mẹ ới từ ngày ssinh cu Tý em bị rụng tóc lắm, càng ngày càng rụng, hói mất 1 đám tóc rồi!


Có cách nào không các mẹ! em cũng định mua thuốc rụng tóc của bọn best buy, nhưng chát với họ thì ko có gì đảm bảo là sẽ mọc lại tóc vì họ nhập về và bán ko cam đoan tý nào cả


Ai có cách giân dan chỉ cho em là tốt nhất


cảm ơn các chị em nhiều nhiều!


:Rose::Rose: