Không hiểu sao có lúc da mặt em săn mịn, bình thường, không có cảm giác sưng húp, có đường có nét lắm. Nhưng có lúc (khoảng vài ngày) mặt em nó cứ húp húp lên, trông tệ thấy rõ, ai cũng nói. Có ai biết cái này là gì không. Hix hix :((