Con em đã được 7 thang tuoi em van cho con bu. Em co kinh lai khi con em duoc 5thang tuoi. Hai thang dau chu ky kinh dung ngay. Nhung sau do la cu 10-15ngay em lai co lai va cung it thoi. May ngay nay em cu bi nhu la rong kinh ay. Em cung cam thay nguoi met. Em khong biet do minh met nen bi vay hay la em bi benh gi. Em ban nen chu di kham duoc. Trong so cac me co me nao bi nhu vay chua? Chi cho em cach chua voi.


Em xin cam on.