Với phương thuốc đc Giáo Sư viện 103 nghiên cứu và bào chế từ những phương thuốc nam , trị triệt để 100% !!! Có thắc mắc xin liên hệ số ĐTDD : 0916313897 :Smiling: