Buồn ngủ lắm cũng chỉ ngủ được 1 tiếng rồi lại thức trắng đêm.


Cứ cái đà chắc em chịu kg nổi, sáng đi làm ngáp ngắn ngáp dài, như tối về là kg ngủ được.


Mấy anh chị có ai biết bài thuốc trị mất ngủ nào tốt chỉ em với.